Merhaba.

HTML Eğitimlerimize HTML özel varlıkları ve açıklama satırı oluşturma konumuzla devam ediyoruz.

İlk olarak açıklama satırı  konusuyla başlayalım.

Açıklama Satırı

Herhangi bir kodlama işleminde kodlarınızı gerek kendinize gerek sizinle beraber çalışan takım arkadaşlarınıza hatırlatma olarak notlar bırakmak isteyebilirsiniz. Ya da üzerinde çalışıp geliştirdiğiniz kodları silmek yerine onları açıklama satırı haline getirip orada tutmak isteyebilirsiniz. Düzenli kod yazmaktan tutunda, gelecekte yazdığınız programları kolayca anımsayıp üzerine devam edebilmenize kadar pek çok avantajı vardır. 

Açıklama satırları Browserlar tarafından okunmazlar.

WebMatrix’i açalım  ve başlayalım.

<!–  Yazılacak Açıklama –> 

Bu ifade açıklama satırları yazmamıza yardımcı olur.

HTML Entities

HTML’in kendisine ait karakterleri metinleriniz içerisinde kullanırsanız tarayıcalar bunun HTML karakterimi yoksa sizin yazmak istediğiniz özel karakter mi bilemezler. Bunlar için özel karakterler geliştirilmiştir.

Örneğin siz < küçüktür yada > büyüktür ifadesini bu haliyle HMTL kodlaması içinde kullanırsanız Tarayıcının kafası karışır.

Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz.

&entity_name; ya da &#entitiy_number

Bu kullanımlarda numaralı olanı tercih edebilirsiniz. Çünkü bazı tarayıcılar entitileri isimleri ile bilemeyebiliyor. Ama numara kodlaması her zaman daha sağlıklı çalışıyor.

Mesela < küçüktür işareti için &lt; ya da &#60; kullanabilirsiniz. 

Deneyerek görelim.

Bu şekilde yazarsanız WebMatrix error liste bakarsanız 3 tane hata görürsünüz.

Şimdi olması gerekeni yapalım.

Artık error listte hiç hatamız kalmadı. İki durumda da projeyi çalıştırsanız tarayıcıda normal haliyle görünecektir. Ancak kodlamanın iç içe geçtiği yerlerde uzun soluklu projelerinizde erorlistte pek çok hata ile çalışmak yapmak daha başka hatalarınızı bulup anlamakta size zorluk çıkaracaktır. 

Yazının sonunda karakter listesine göz atabilirsiniz.

Boşluk Bırakma Karakteri

HTML üzerinde cümle içinde Space tuşuyla bırakabildiğimiz gibi boşluklar bırakabilmek için &nsb; ifadesi kullanılır.

Peki bu neden gerekli. Tarayıcılar sizin Space ile koyduğunuz 10 boşluğun 9 unu yok sayar. Sadece bir tane boşluk bırakır. Gerçek boşluk değerini görmek isterseniz bu karakter setini kullanmanız gerekir.

Bazı Yararlı HTML Karakter Öğeleri

Result Description Entity Name Entity Number
non-breaking space &nbsp; &#160;
< less than &lt; &#60;
> greater than &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
double quotation mark &quot; &#34;
single quotation mark (apostrophe) &apos; &#39;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;

Not: Varlık adları büyük / küçük harf duyarlıdır.

Aksanlı Karakterleri Birleştirme

Bir harfin üzerindeki inceltme işareti gibi karakterlerin gelmesiyle aksanlar yaratılabilir.

Bunu yapabilmek için örneğin a  karakterine inceltme işareti koyacağım. a&#770; şeklinde yazmam gerekirdi.

Listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

 

Mark Character Construct Result
 ̀ a a&#768;
 ́ a a&#769;
̂ a a&#770;
 ̃ a a&#771;
 ̀ O O&#768;
 ́ O O&#769;
̂ O O&#770;
 ̃ O O&#771;

 

Bugünlük bu kadardı bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Like it? Share with your friends!

0